Home

 Nationaal Congres PCZ

 Wat is preconceptiezorg?

 Waar is preconceptie-
zorg mogelijk?

 Bestuur en Organisatie

 Nieuws en agenda

 Hoe kunt u helpen?

 Documenten

 Links

 

Stichting Preconceptiezorg Nederland

Preconceptiezorg is het geheel aan voorlichting en maatregelen dat in verband met de gezondheid van moeder en kind rond de conceptie genomen kan of moet worden. Een voorbeeld is het advies aan vrouwen om vanaf tenminste 4 weken voor de conceptie tot minimaal 8 weken daarna foliumzuur te gebruiken. Hiermee wordt een aanzienlijk deel van de open ruggetjes en enkele andere aangeboren afwijkingen voorkomen. Andere voorbeelden zijn het stoppen met roken en alcoholgebruik, nagaan van de familieanamnese, en aanpassen van eventuele medicatie.

De Stichting Preconceptiezorg Nederland heeft als doel: het bevorderen van laagdrempelige preconceptionele consultatie in Nederland.


Het bestuur bestaat uit personen die benoemd zijn op voordracht van de volgende organisaties:

 GGD-Nederland
 Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
 Landelijke Huisartsen Vereniging
 Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics
 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 Vereniging Klinische Genetica Nederland
 Vereniging Samenwerkende Ouder- en PatiŽntenorganisaties


De Stichting is op 1 oktober 2004 opgericht. Als u contact zoekt met het bestuur van de Stichting kunt u zich wenden tot de secretaris van de Stichting Preconceptiezorg Nederland:
Mw. I. M. Aalhuizen (secretaris)

Adres secretariaat:
Mw. I. M. Aalhuizen MSc
Verloskundige/ beleidsmedewerker Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Email: iaalhuizen@knov.nl


De stichting preconceptiezorg Nederland wordt financieel ondersteund door NVOG, KNOV en VSOP

 
 

© Stichting Preconceptiezorg Nederland 2006